ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 23 191 133

การเข้าเล่มหุ้มสันกาว

การเข้าเล่มหุ้มสันกาว

           ในปัจจุบัน การเข้าเล่มสันกาว เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะมีราคาถูกการเข้าเล่มแบบสันกาวจะมีความแน่นหนาไม่มากในการเข้าเล่มไสกาวหรือสันกาว จะไม่เหมาะกับการเปิด180องศาเพราะจะทำให้อายุการใช้หนังสือสั้นลงจะเหมาะสำหรับทำหนังสือที่มีความหนาประมาณ 80 หน้าขึ้นไปอาทิเช่น หนังสือเรียน นิตยสาร พ็อคเก็ตบุคส์ รายงานการประชุม เพราะจะได้งานรูปเล่มที่สวยงามและสามารถเข้าเล่มได้รวดเร็วกว่าการเข้าเล่มแบบอื่นๆ

บริการของศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี
กล่องใส่เอกสาร
งานถ่ายเอกสาร
งานพับ-งานพิมพ์
- งานเย็บเล่ม
ตัวอย่างผลงาน
- เข้าเล่มสันกาว

 

เย็บเล่มพับครึ่งทากาว ปกหนังพิมพ์ทอง เล่ม A3 พับเป็น A4 เล่ม A1 พับเป็น A2

 

รับเข้าเล่มสันกาว

 

 

       บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บริการงานเข้าเล่มหุ้มสันกาว บริการงานเข้าเล่มทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ รับแก้ไขงานเข้าเล่ม ยินดีให้คำปรึกษางานเข้าเล่ม นอกจากนี้ยังให้บริการปริ้น - Scan - Copy แบบแปลน A0/A3 บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข บริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งสีและขาวดำ เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0
      - Print Copy Scan สีและขาวดำ ด้วยความเร็วสูงสุด
      - เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
      - เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
      - ขายกล่องใส่แบบ A1 - A2
      - พิมพ์เขียวระบบดิจิตอล