ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 23 191 133

ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร

ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร  

         ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี ย่านพัฒนาการ บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว ปริ้นแบบแปลน ถ่ายพิมพ์เขียว ถ่ายพิมพ์เขียวดิจิทัล คุณภาพคมชัด ราคาถูก ทางศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว  คุณภาพคมชัด ราคาถูกด้วยคุณภาพงานบริการที่มีความเป็นมืออาชีพ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาลูกค้าทุกท่าน    

 

รับถ่ายแบบแปลน

รับถ่ายแบบแปลน

 

      บริการปริ้น - Scan - Copy แบบแปลน A0/A3 บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข บริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งสีและขาวดำ เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0
      - Print Copy Scan สีและขาวดำ ด้วยความเร็วสูงสุด
      - เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
      - เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
      - ขายกล่องใส่แบบ A1 - A2
      - พิมพ์เขียวระบบดิจิตอล