ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

ลักษณะการเข้าเล่มง่าย ๆ มีกี่แบบ

5 รูปแบบ ยอดฮิต "การเข้าเล่ม"

        การเข้าเล่ม  เป็นหนึ่งในกระบวนการงานหลังพิมพ์ ที่สามารถจะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างเช่น หนังสือ สมุด นิตยสาร แคตตาล็อก แมกกาซีน เป็นต้น สมบูรณ์แบบ การเข้าเล่มหนังสือมีหลายวิธี แต่ที่นิยมกันจะมีดังนี้

ลักษณะการเข้าเล่ม 5 แบบที่นิยม รู้ไว้ก่อนสั่งพิมพ์

        1. การเข้าเล่มไสกาว
        2. การเข้าเล่มแบบเย็บอกหรือเย็บมุงหลังคา
        3. การเข้าเล่มแบบเย็บกี่
        4. การเข้าเล่มแบบสันห่วง (กระดูกงู)
        5. การเข้าเล่มหนังสือแบบกาวหัว

งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2

งานพับครึ่งทากาว

งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น

งานพับครึ่งทากาว แบบญี่ปุ่น

งานเย็บเล่มหุ้มสัน A3

งานเย็บเล่มหุ้มสัน

 

              บริการปริ้น - Scan - Copy แบบแปลน A0/A3 บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข บริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งสีและขาวดำ เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

 


             ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี,จัดทำพิมพ์เขียว,บริการถ่ายเอกสาร,ถ่ายเอกสารพัฒนาการ,ถ่ายเอกสารสี,รับงานเข้าเล่มทุกประเภท,ถ่ายเอกสารขาวดำย่านพัฒนาการ,ถ่ายแบบแปลน,งานพิมพ์เขียว,รับเข้าเล่ม,รับเย็บเล่ม,เย็บเล่มทากาว,ถ่ายพิมพ์เขียว,เย็บเล่ม As-built,เย็บเล่มสันตะปู,พิมพ์เขียวดิจิตอล


------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• งานปริ้นมีกี่ประเภท 
• 
ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร 
• 
ลักษณะการเข้าเล่มง่าย ๆ มีกี่แบบ