ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

การเข้าเล่มงานพิมพ์แบบไหนที่เหมาะกับหนังสือ

เข้าเล่ม แบบไหนจึงจะ เหมาะกับงานพิมพ์ประเภทหนังสือ

          สำหรับงานพิมพ์หนังสือ เหมาะกับการเข้าเล่มแบบหุ้มสันกาว เนื่องจากเป็นรูปแบบการเข้าเล่มหนังสือที่เรียบร้อย และสวยงาม ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งงานเข้าเล่มหนังสือจะเหมาะสำหรับหนังสือที่มีความหนาตั้งแต่ 70 หน้าขึ้นไป อย่างที่เราเคยเห็นรูปเล่มหนังสือแบบหุ้มสันกาว จะกางออกได้ไม่มาก เพราะอาจจะทำให้หลุดได้ เพราะด้วยวิธีการเข้าเล่มที่นำกระดาษมาเรียงซ้อนกันจนเป็นเล่ม และหุ้มด้วยสันกาว

ทั้งนี้การเลือกวิธีการเข้าเล่มนั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานพิมพ์ และความต้องการของลูกค้าว่าต้องการให้งานพิมพ์นั้นมีการเข้าเล่มแบบใด และยังต้องคำนึงถึง ขนาดของหน้าหนังสือ หรือจำนวนหน้า ความหนาบางของกระดาษ เพื่อให้ได้การเข้าเล่มที่มีคุณภาพ และความคงทนในการเก็บรักษาได้นานมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ถ่ายเอกสาร บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) บริการเข้าเล่มงานพิมพ์อย่างมืออาชีพ ในราคาที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็น

- งานเย็บหุ้มสัน A1-A4 เล่มหนาพิเศษ
- งานเย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น
- งานพับครึ่งทากาว A1 พับเป็น A2
- งานเข้าเล่มวิทยานิพนธ์

          นอกจากนี้ยังให้บริการงานพิมพ์อื่นๆ บริการปริ้น - Scan - Copy แบบแปลน A0/A3 บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข บริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งสีและขาวดำ เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

 

งานเข้าเล่มหุ้นสัน บริการงานเข้าเล่มหุ้นสัน
งานเข้าเล่มหุ้นสัน
 

           งานของเราการันตีด้วยคุณภาพของงาน ส่งมอบตรงตามเวลา และราคาที่เหมาะสม เป็นที่ไว้วางใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก บริษัทวิศวกรที่ปรึกษางานออกแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งศูนยถ่ายเอกสาร บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) ให้บริการย่านพัฒนาการ อ่อนนุช พระโขนง คลองตัน สวนหลวง ศรีนครินทร์ สุขมวิท

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
บริการถ่ายแบบแปลน ปริ้น งานสแกนรวดเร็ว งานเร่งด่วนยินดีบริการ 
• 
ร้านถ่ายเอกสารมีข้อดีอย่างไร ?
• งานเย็บเล่ม ตัวช่วยเพิ่มมูลค่าจากกระดาษเอกสารเป็นหนังสือรวบรวมข้อมูล