สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   212  
2 May 2021   194  
3 May 2021   118  
4 May 2021   298  
5 May 2021   187  
6 May 2021   177  
7 May 2021   204  
8 May 2021   93  
9 May 2021   220  
10 May 2021   287  
11 May 2021   67  
12 May 2021   208  
13 May 2021   207  
14 May 2021   74  
15 May 2021   191  
16 May 2021   176  
17 May 2021   78  
18 May 2021   237  
19 May 2021   267  
20 May 2021   97  
21 May 2021   319  
22 May 2021   239  
23 May 2021   113  
24 May 2021   281  
25 May 2021   247  
26 May 2021   133  
27 May 2021   224  
28 May 2021   180  
29 May 2021   63  
30 May 2021   232  
31 May 2021   150