สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   145  
2 Jan 2021   148  
3 Jan 2021   192  
4 Jan 2021   141  
5 Jan 2021   104  
6 Jan 2021   229  
7 Jan 2021   212  
8 Jan 2021   98  
9 Jan 2021   176  
10 Jan 2021   80  
11 Jan 2021   195  
12 Jan 2021   207  
13 Jan 2021   106  
14 Jan 2021   216  
15 Jan 2021   155  
16 Jan 2021   231  
17 Jan 2021   237  
18 Jan 2021   85  
19 Jan 2021   132  
20 Jan 2021   182  
21 Jan 2021   192  
22 Jan 2021   259  
23 Jan 2021   128  
24 Jan 2021   53  
25 Jan 2021   290  
26 Jan 2021   152  
27 Jan 2021   86  
28 Jan 2021   220  
29 Jan 2021   221  
30 Jan 2021   61  
31 Jan 2021   213