สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   180  
2 Feb 2021   66  
3 Feb 2021   217  
4 Feb 2021   141  
5 Feb 2021   57  
6 Feb 2021   226  
7 Feb 2021   144  
8 Feb 2021   94  
9 Feb 2021   176  
10 Feb 2021   173  
11 Feb 2021   80  
12 Feb 2021   207  
13 Feb 2021   60  
14 Feb 2021   159  
15 Feb 2021   261  
16 Feb 2021   198  
17 Feb 2021   102  
18 Feb 2021   207  
19 Feb 2021   62  
20 Feb 2021   94  
21 Feb 2021   250  
22 Feb 2021   170  
23 Feb 2021   125  
24 Feb 2021   238  
25 Feb 2021   180  
26 Feb 2021   162  
27 Feb 2021   181  
28 Feb 2021   166