สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   96  
2 Jun 2021   203  
3 Jun 2021   189  
4 Jun 2021   193  
5 Jun 2021   213  
6 Jun 2021   139  
7 Jun 2021   123  
8 Jun 2021   229  
9 Jun 2021   143  
10 Jun 2021   134  
11 Jun 2021   260  
12 Jun 2021   81  
13 Jun 2021   250  
14 Jun 2021   294  
15 Jun 2021   115  
16 Jun 2021   217  
17 Jun 2021   346  
18 Jun 2021   118  
19 Jun 2021   137  
20 Jun 2021   211  
21 Jun 2021   209  
22 Jun 2021   241  
23 Jun 2021   198  
24 Jun 2021   35  
25 Jun 2021   0  
26 Jun 2021   0  
27 Jun 2021   0  
28 Jun 2021   0  
29 Jun 2021   0  
30 Jun 2021   0