ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 2319 1133

ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ติดต่อผู้ขาย


Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที
เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
ขายกล่องใส่แบบ A1 - A2
พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล 

           ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี  บริการเย็บเล่มหุ้มสัน เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น พร้อมเย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)  นับว่าเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดและมีผลงานที่มีคุณภาพทางศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซีจึงได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก และพร้อมเป็นที่ปรึกษาลูกค้าทุกท่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง