ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

งานเข้าเล่มพับครึ่งทากาว เล่มญี่ปุ่น ปริ้นขาวดำลงปก ไม่มี Text ที่สัน ไม่เคลือบปก

ติดต่อผู้ขาย


งานเข้าเล่มพับครึ่งทากาว เล่มญี่ปุ่น ปริ้นขาวดำลงปก ไม่มี  Text ที่สัน ไม่เคลือบปก เรารับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้า การันตีคุณภาพของงาน ส่งมอบตรงตามเวลา และราคาที่เหมาะสม และมีบริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด

งานเข้าเล่มพับครึ่งทากาว เล่มญี่ปุ่น ปริ้นขาวดำลงปก ไม่มี  Text ที่สัน ไม่เคลือบปก เรารับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้า การันตีคุณภาพของงาน ส่งมอบตรงตามเวลา และราคาที่เหมาะสม และมีบริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด

งานเข้าเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่นมี
1. แบบพับ A0 เป็น A1
2. แบบพับ A1 เป็น A2
3. แบบพับ A2 เป็น A3
4. แบบพับ A3 เป็น A4
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ปริ้นขาวดำลงปก ไม่มี Text ที่สัน
2. ปริ้นขาวดำลงปก มี Text ที่สัน
3. ปริ้นขาวดำลงปก + เคลือบ ไม่มี Text ที่สัน
4. ปริ้นขาวดำลงปก + เคลือบ มี Text ที่สัน
5. ปริ้นสีลงปกสีขาว + เคลือบ มี Text ที่สัน
6. ปริ้นสีลงปกสขาว + เคลือบ ไม่มี Text ที่สัน
7. ปริ้นสีลงปกสี + เคลือบ มี Text ที่สัน
8. ปริ้นสีลงปกสี + เคลือบ ไม่มี Text ที่สัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง