ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

งานเข้าเล่มหุ้มสัน เล่ม A4 (งานคละไซส์ A3 + A4) ปริ้นขาวดำ ลงปก +เคลือบ

ติดต่อผู้ขาย


งานเข้าเล่มหุ้มสัน เล่ม A4 (งานคละไซส์ A3 + A4) ปริ้นขาวดำ ลงปก +เคลือบ เรารับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้า การันตีคุณภาพของงาน ส่งมอบตรงตามเวลา และราคาที่เหมาะสม และมีบริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด

งานเข้าเล่มหุ้มสัน เล่ม A4 (งานคละไซส์ A3 + A4) ปริ้นขาวดำ ลงปก +เคลือบ เรารับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้า การันตีคุณภาพของงาน ส่งมอบตรงตามเวลา และราคาที่เหมาะสม และมีบริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด

งานเข้าเล่มหุ้มสันมี
1. แบบหุ้มสัน เล่ม A1
2. แบบหุ้มสันเล่ม A2
3. แบบหุ้มสันเล่ม A3
4. แบบหุ้มสันเล่ม A4
5. แบบหุ้มสันคละไซส์ เล่ม A1,A2
6. แบบหุ้มสันเล่ม A4 งานคละไซส์ A3,A4
รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ปริ้นขาวดำลงปก มี Text ที่สัน
2. ปริ้นขาวดำลงปก ไม่มี Text ที่สัน
3. ปริ้นขาวดำลงปก + เคลือบ มี Text ที่สัน
4. ปริ้นขาวดำลงปก + เคลือบ ไม่มี Text ที่สัน
5. ปริ้นสีลงปกสีขาว + เคลือบ ไม่มี Text ที่สัน
6.  ปริ้นสีลงปกสีขาว + เคลือบ มี Text ที่สัน
7. ปริ้นสีลงปกสี + เคลือบ ไม่มี Text ที่สัน
8. ปริ้นสีลงปกสี + เคลือบ มี Text ที่สัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง