ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 2319 1133

บทความ

วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์

การเข้าเล่ม เป็นหนึ่งในกระบวนการงานหลังพิมพ์ ที่สามารถจะทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ของคุณอย่างเช่น หนังสือ สมุด นิตยสาร แคตตาล็อก แมกกาซีน เป็นต้น สมบูรณ์แบบ

วิธีเย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต

เย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต เป็นวิธีการเข้าเล่มอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการเข้าเล่มเอกสารแบบสันตะปู มีลักษณะเป็นซี่กลม โดยเครื่องเจาะจะเย็บเล่มด้วยไฟฟ้า

แบบพิมพ์เขียว คืออะไร

แบบพิมพ์เขียว คือ รูปแบบส่วนหนึ่งของเอกสารแบบบ้านและอาคารที่ใช้ยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับก่อสร้าง พิมพ์เขียว มีวิธีการพิมพ์โดยการฉายแสงผ่านกระดาษไข

งานปริ้นมีกี่ประเภท

งานพิมพ์แบ่งออกได้หลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า มีการพิมพ์หลากหลายรูปแบบมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การเข้าเล่นสันกาว

ในปัจจุบัน การเข้าเล่นสันกาว เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะมีราคาถูกการเข้าเล่มแบบสันกาวจะ

6 การเข้าเล่มงานพิมพ์ยอดฮิต

บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข

ข้อดีของการเข้าเล่มสันกาว

การเข้าเล่มในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้งาน การเข้าเล่มที่คนนิยมใช้เข้าเล่มหลัก ๆ