ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

บริการปริ้น - Scan - Copy

แบบแปลน A1-A0

- Print/Copy/Scan ขาวดำ A4 
- งานเย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
- งานเย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
- จำหน่ายกล่องใส่แบบ A0-A1-A2
- พิมพ์เขียวดิจิตอล 
  บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด

บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข

       บริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอลทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข SCAN และ PLOT งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่าย เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0

       บริการงานปริ้นดิจิตอลขาวดำ A3 – A4 ปริ้นแบบแปลน A1/A10 พิมพ์เขียวระบบดิจิตอล ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0 งานเย็บหุ้มสัน A4 เล่มหนาพิเศษ เย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต บริการปริ้นสำเนาแบบแปลน รับถ่ายแบบแปลนขาว-ดำ รับถ่ายแบบแปลนขาว-ไข

บทความ