ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +66 2319 1133

บริการพริ๊นท์ - Scan - Copy

แบบแปลน A1/A10

- Print / Scan ขาวดำ A4 ความเร็ว 135 แผ่น/นาที

- เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built) 

- เย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนาพิเศษ, เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)

- ขายกล่องใส่แบบ A1 - A2

- พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย / ดิจิตอล

- งานพริ้นท์ดิจิตอลขาวดำ A3 – A4

- บริการพริ๊นท์สำเนาแบบแปลน, รับถ่ายแบบแปลนขาว-ดำ

บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข

       บริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอลทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข SCAN และ PLOT งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ สี เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0
       บริการงานพริ้นท์ดิจิตอลขาวดำ A3 – A4 พริ้นท์แบบแปลน A1/A10 พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย-ดิจิตอล ปริ้นท์สีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0 งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนาพิเศษ เย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต บริการพริ๊นท์สำเนาแบบแปลน รับถ่ายแบบแปลนขาว-ดำ รับถ่ายแบบแปลนขาว-ไข

บทความ