สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   63  
2 Apr 2021   254  
3 Apr 2021   210  
4 Apr 2021   41  
5 Apr 2021   199  
6 Apr 2021   169  
7 Apr 2021   122  
8 Apr 2021   328  
9 Apr 2021   293  
10 Apr 2021   95  
11 Apr 2021   211  
12 Apr 2021   163  
13 Apr 2021   64  
14 Apr 2021   222  
15 Apr 2021   225  
16 Apr 2021   107  
17 Apr 2021   187  
18 Apr 2021   136  
19 Apr 2021   112  
20 Apr 2021   287  
21 Apr 2021   205  
22 Apr 2021   80  
23 Apr 2021   184  
24 Apr 2021   160  
25 Apr 2021   72  
26 Apr 2021   191  
27 Apr 2021   116  
28 Apr 2021   203  
29 Apr 2021   195  
30 Apr 2021   111