ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด

บริการปริ้น - Scan - Copy แบบแปลน A1-A0

• Print/Copy/Scan ขาวดำ A4 
• เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
• เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
• จำหน่ายกล่องใส่แบบ A0-A1-A2
• พิมพ์เขียวดิจิตอล      

   บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ