ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

ตัวอย่างงาน เย็บเล่มหุ้มสัน เล่ม A1

ติดต่อผู้ขาย


- Print/Copy/Scan ขาวดำ A4 
- เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
- เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
- จำหน่ายกล่องใส่แบบ A0-A1-A2
- พิมพ์เขียวดิจิตอล 
  บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด

           ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี  บริการเย็บเล่มหุ้มสัน เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น พร้อมเย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)  นับว่าเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดและมีผลงานที่มีคุณภาพทางศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซีจึงได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก และพร้อมเป็นที่ปรึกษาลูกค้าทุกท่าน
เรารับผลิตงานตามความต้องการของลูกค้า การันตีคุณภาพของงาน ส่งมอบตรงตามเวลา และราคาที่เหมาะสม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง