ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

วิธีเย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต

เย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต คืออะไร


          เย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต เรียกกันอีกอย่างว่า เย็บเล่มสันตะเกียบ เป็นวิธีการเข้าเล่มอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย งานเย็บเล่มสันตะปูพลาสติก(สันเก็ต)  ซึ่งการเข้าเล่มแบบสันตะปูจะมีเอกลักษณ์พิเศษ คือ สันจะมีแท่งลักษณะเหมือนเข็มโผล่ขึ้นมาโดยตัวเครื่องเย็บเล่มจะทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ทำให้งานเย็บเล่มที่ได้มีความเรียบร้อย สวยงามอย่างมาก 

 

งานเย็บเล่มสันตะปู

 

ขั้นตอนการเย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต

          1. เลือกขนาดความยาวของสันตะปูหรือสันตะเกียบให้เหมาะสมกับปริมาณของงานเอกสาร 
          2. นำแผ่นรองรับสันตะปูเย็บเล่มไปวางไว้ที่เครื่องจักรที่ใช้สำหรับเย็บสันตะปูหรือสันตะเกียบ
          3. นำเอกสารที่ต้องการเย็บเข้าไปที่เครื่องเย็บเล่ม
          4. ใช้เครื่องเย็บเล่มสันเก็ตเจาะที่ตัวเอกสาร
          5. นำสันตะเกียบหรือสันตะปูเสียบเข้าไปในบริเวณที่เจาะไว้
          6. กดแท่นของเครื่องเย็บเล่มลงไปที่ตัวสันเย็บเล่มตะปู โดยตัวแท่นจะตัดสันตะปูส่วนที่ไม่ต้องการออกไปและสมานแถบยึดด้วยความร้อนอัตโนมัติ
          7. หลังจากนั้นเมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะได้งานเย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ตที่เสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ของเย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต ได้แก่ 

          • สันตะปู-สันเก็ต มี สี ขนาด และความถี่ของเข็มให้เลือกหลากหลาย 
          • เย็บเล่มสันตะปู-สันเก็ต เป็นการเย็บเอกสารที่มีความคงทนเป็นระเบียบ และสวยงาม  
          • สามารถเข้าเล่มเอกสารได้หลายแผ่น และมีความรวดเร็วในการเข้าเล่ม
          • ถ้าหากเย็บเล่มสำเร็จแล้ว แต่ต้องการเพิ่มเอกสารเข้าไปใหม่ สามารถถอดออกได้งานโดยการใช้เครื่องมือแกะซึ่งเอกสารที่ถูกแกะจะมีสภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้สามารถเย็บเล่มใหม่ได้ง่าย

งานเย็บเล่มสันตะปู1

          หากสนใจบริการเย็บเล่มเอกสาร บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) มีบริการงานเย็บเล่มสันตะปูพลาสติก(สันเก็ต) ซึ่งเป็นการเข้าเล่มเอกสารที่มีประสิทธิภาพและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะงานเย็บเล่มสันตะปูพลาสติก(สันเก็ต) จะช่วยให้เอกสารมีความคงทน เป็นระเบียบ และมีความสวยงาม สามารถเข้าเล่มเอกสารได้หลายแผ่น นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านงานพิมพ์ งานปริ้นดิจิตอลขาวดำ A3 – A4 งานพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น งานพับครึ่งปกพิมพ์ทอง งานเย็บหุ้มเส้น A4 เล่มหนาพิเศษ บริการปริ้นแบบแปลน A1/A10 บริการปริ้นสำเนาแบบแปลน ปริ้นสีแบบแปลน ลงขนาด A2/A1/A0 พิมพ์เขียวระบบแอมโมเนีย-ดิจิตอล รับถ่ายแบบแปลนขาว-ดำ รับถ่ายแบบแปลนขาว-ไข รวมถึง งานเย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น โดยทีมงานมืออาชีพ
-----------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการเลือกร้านถ่ายเอกสารสำหรับองค์กร ควรเลือกอย่างไรให้ได้งานคุณภาพ 
วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์ 
ประโยชน์ของเครื่องถ่ายเอกสาร