ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1849 1131

ทำไมการเข้าเล่มหุ้มสันกาว ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

การเข้าเล่มหุ้มสันกาว คืออะไร?

          รับเข้าเล่มหุ้มสันกาว เป็นงานเข้าเล่มที่จะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมเอกสารหรือหนังสือเพื่อทำการเข้าเล่ม ซึ่งการเข้าเล่มแบบสันกาวจะได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีราคาที่ไม่แพง สามารถรวบรวมเอกสารให้อ่านได้ง่ายขึ้น แข็งแรง สวยงามสามารถสร้างมูลค่าให้ตัวหนังสือได้เป็นอย่างดี โดยการเข้าเล่มหุ้มสันกาวเหมาะสำหรับทำหนังสือที่มีความหนาประมาณ 80 หน้าขึ้นไป แต่จะไม่เหมาะกับงานที่จะต้องเปิดแบบ 180 องศา เพราะจะทำให้ตัวของสันกาวเสื่อมคุณภาพและมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ดังนั้นการเข้าเล่มหุ้มสันกาวจะนิยมทำเป็น นิตยสาร หนังสือเรียน  แคตตาล็อค ประชุม เพราะจะได้งานรูปเล่มที่สวยงามและสามารถเข้าเล่มได้รวดเร็วกว่าการเข้าเล่มแบบอื่นๆ

           รับเข้าเล่มหุ้มสันกาว

ขั้นตอนการข้าเล่มหุ้มสันกาว ดังนี้

          1. เลือกขนาดของกระดาษและออกแบบปกหนังสือให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้ โดยส่วนประกอบของหนังสือจะมีปกหน้า+สันปก+ปกหลัง ซึ่งสันปกจะมีขนาดประมาณ 0.11xจำนวนแผ่น และควรเผื่อระยะตัดตกสำหรับของปกทั้ง 4 ด้านมที่ 2 mm  
          2. ควรเว้นระยะของเนื้อหาจากตรงสันกาวไว้อย่างน้อย 2 cm หรือมากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม และจะวางเลขหน้าที่ไว้ด้านตรงข้ามกับสันหนังสือและไม่ควรชิดขอบเกินไป ระยะห่างจากขอบหนังสือที่ 1.5 cm 
          3. เลือกร้านที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าเล่มหุ้มสันกาวได้เป็นอย่างดีสามารถแก้ไขงานเราได้ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาด
          4. ตัดขอบหนังสือจากระยะขอบหนังสือที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งตรงนี้การออกแบบและการเข้าเล่มตัดนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญ เพราะถึงแม้จะใช้เครื่องเดียวกันแต่ความเนี่ยบและความสวยงามนั้นขึ้นอยู่กับฝีมื

บริการของศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี ได้แก่

          กล่องใส่เอกสาร
          งานถ่ายเอกสาร
          งานพับ-งานพิมพ์
          - งานเย็บเล่ม
          ตัวอย่างผลงาน
          - เข้าเล่มสันกาว

 

เย็บเล่มพับครึ่งทากาว ปกหนังพิมพ์ทอง เล่ม A3 พับเป็น A4 เล่ม A1 พับเป็น A2

 

รับเข้าเล่มสันกาว1

 

 

          บริษัท บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) จำกัด บริการงานเข้าเล่มหุ้มสันกาว บริการงานเข้าเล่มทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ รับแก้ไขงานเข้าเล่ม ยินดีให้คำปรึกษางานเข้าเล่ม นอกจากนี้ยังให้บริการปริ้น - Scan - Copy แบบแปลน A0/A3 บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไข บริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลนเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งสีและขาวดำ เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0
          - Print Copy Scan สีและขาวดำ ด้วยความเร็วสูงสุด
          - เย็บเล่มพับครึ่งทากาวแบบญี่ปุ่น (เล่ม As Built)
          - เย็บเล่มสันตะปู (สันเก็ต)
          - ขายกล่องใส่แบบ A1 - A2
          - พิมพ์เขียวระบบดิจิตอล

-----------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเข้าเล่มงานพิมพ์   
มาทำความรู้จักกับ บีเอ็มซี (ไทยแลนด์) ร้านถ่ายเอกสารย่านพัฒนาการ  
งานเย็บเล่ม ตัวช่วยเพิ่มมูลค่าจากกระดาษเอกสารเป็นหนังสือรวบรวมข้อมูล